GO

Úvod:

Go je prastará strategická dosková hra pre dvoch hráčov, ktorá vznikla približne 2000 rokov p.k. v Číne. Odtiaľ sa dostala do Japonska, kde bola rozvinutá takmer do dokonalosti. Dnes je to najrozšírenejšia dosková hra Japonsku, Číne, Taiwane, Kóreia a Singapure. Go je japonský názov pre wei qi (čínsky) alebo baduk (kórejsky). Každoročne sa hrajú turnaje go po celom svete. Pravidlá sú veľmi jednoduché, go hrajú deti už od troch rokov, napriek tomu hra je veľmi komplexná a náročná. Go umožňuje zažiť výrazný pôžitok z hry, rozvíja intuíciu, harmóniu, predstavivosť, logické, strategické a taktické myslenie, estetické cítenie a charakter, je to lekcia života. Cieľom tohoto článku je priblížiť go začínajúcim hráčom a snaha o definovanie pravidiel hry pre skúsenejších hráčov. Keďže téma je veľmi rozsiahla a takmer každá veta je rozvinutá do knihy, pre hlbšie štúdium uvádzam zdroje informácií.

Pomôcky:

Go doska (goban):

Obyčajne sa go hrá na doske zo svetlého dreva (napr. agát, jelša, hruška, japonské originály napr. katsura) s 19 x 19 priesečníkmi, doska má rozmery 424,2x454,5 mm, hrúbka je variabilná (napr. 55 mm), doska a kresba dreva je orientovaná vertikálne, čiary sú čiernej farby s hrúbkou 0,8 mm, vzdialenosť priesečníkov je 21,5x23 mm, vzdialenosť krajného priesečníku k okraju dosky je polovica vzdialenosti k priesečníku v danom smere, na doske je 9 bodov s priemerom 3 mm nakreslených na priesečníkoch štvrtých čiar, v strede štvrtých čiar a v strede dosky. Kamene (goiši): Obyčajne jeden hráč hrá so 181 čiernymi kameňmi a druhý hráč so 180 bielymi kameňmi šošovkovitého tvaru. Priemerná veľkosť kameňov je 21,8 mm a hrúbka okolo 8 mm, biele kamene majú priemer 13/12 vertikálnych a 36/37 horizontálnuch čiar a sú vyrobené z mušle, čierne kamene majú priemer 17/16 vertikálnych a 18/19 horizontálnych čiar a sú vyrobené z bridlice. Misky (goke): Misky v ktorých sú kamene sú elipsoidy z tmavého dreva (gaštan, čerešňa) a majú viečko. Najrozšírenejšie sú tvary Kitani (130x90 mm) a Go Seigen (150x90 mm) Základy hry:

Lekcie a rady pre úplných začiatočníkov.

1. lekcia - doska a kamene
Pozrite si dosku a kamene. Na doske je nakreslená mriežka a kamene sú čierne a biele. Používajte dosku s 9x9 priesečníkmi.  Jeden hráč má biele a druhý čierne kamene. Začínate s prázdnou doskou. Kamene sa kladú na prázdne priesečníky. Raz položíte vy jeden kameň a raz súper. Kamene sa nepresúvajú po doske. Vyskúšajte si položiť striedavo zopár kameňov na priesečníky.

2. lekcia - skupiny
Každý priesečník má niekoľko susedných priesečníkov, to sú najbližšie presečníky spojené čiarami. Všimnite si, že každý položený kameň do stredu dosky má štyri susedné priesečníky, na kraj dosky tri susedné priesečníky a do rohu dva susedné priesečníky.  Ak na susedný priesečník kameňa položíte kameň rovnakej farby, vytvoríte skupinu kameňov. Napríklad položíte dva kamene vedľa seba do stredu dosky, táto skupina má šesť slobôd. Skupinu môže tvoriť hocikoľko kameňov, ale každý z nich musí ležať aspoň na jednom priesečníku iného kameňa zo skupiny. Skupina z troch kameňov položených do stredu dosky môže mať sedem alebo osem slobôd. Vyskúšajte si vytvoriť niekoľko skupín.

3. lekcia - zajatie kameňov
Kameň môžete z dosky aj zobrať. Prázdne susedné priesečníky voláme slobody. Ak na všetky slobody kameňa položíte kamene opačnej farby, tento kameň musíte z dosky zobrať a odložiť si ho. Vyskúšajte si takto zobrať niekoľko kameňov zo stredu, okraja a rohu dosky. Skupina kameňov má toľko slobôd, koľko prázdnych susedných priesečníkov je vedľa všetkých jej kameňov. Každý kameň alebo skupina na doske musí mať aspoň jednu slobodu, položiť kameň na miesto kde nemá ani jednu slobodu, alebo na poslednú slobodu vlastnej skupiny sa nazýva samovražda a takýto ťah je zakázaný. Vyskúšajte si zobrať niekoľko skupín z dosky.

4. lekcia - atari go
Teraz si vyskúšajte jednoduchú hru, ktorá sa volá atari go. Atari go preto, lebo skupinu alebo kameň s jedinou slobodou voláme že je v atari. Ak je jeden z vás skúsený hráč, slabší hráč bude mať čierne kamene a položí na dosku napríklad deväť kameňov, inak sa dohodnete, kto bude mať čierne a kto biele kamene, začína hráč s čiernymi kameňmi. Striedavo kladiete kamene na dosku a vyhráva ten, kto prvý obkľúči a zajme aspoň jeden súperov kameň. Zahrajte si niekoľko takýchto hier a pozorne pritom sledujte ako sa skupiny spájajú, rozširujú a obkľúčujú. Keď nechcete svoj kameň nikde položiť, lebo by vám ho súper zobral, môžete postúpiť ťah súperovi, a to tak, že zahlásite "pasujem". Ak obidvaja po sebe pasujete a nikomu sa nepodarilo zajať ani jeden kameň, je to remíza.

5. lekcia - atari go na prvé tri kamene a pravidlo ko
Teraz si zahrajte atari go tak, že vyhráva ten, kto prvý zajme tri kamene. Pozorne sledujte kedy skupinu kameňov možno a kedy už nemožno zajať. Skôr či neskôr nastane situácia, ktorú bude možné opakovať donekonečna. V takejto situácii platí pravidlo, že tá istá situácia sa nesmie dvakrát na doske opakovať, takže najskôr musíme položiť kameň niekde inde, toto voláme pravidlo ko. Kedykoľvek počas hry, keď cítite, že vaša situácia je beznadejná, môžete rezignovať.

6. lekcia - územie
V skutočnom go sa však zajíma veľmi zriedka (ak sú hráči na vyššejj úrovni). Obidvom hráčom ide o to, získať čo najväčšie územie. Územie hráča sa počíta na konci hry a tvoria ho všetky jeho kamene a prázdne priesečníky, ktoré obkľúčili. Priesečníky, ktoré susedia s čiernymi aj bielymi kameňmi nazývame neutrálne a nepatria nikomu. Skúste zistiť koľko kameňov potrebujete na obkľúčenie jedného priesečníku v rohu dosky, na okraji a v strede dosky - podľa toho uvidíte kde sa najľahšie územie získava.

7. lekcia - go
Teraz si zahrajte skutočné go podľa jednoduchých čínskych pravidiel. Začína čierny. Keď na doske nie je miesto, kam by ste chceli a mohli položiť kameň, poviete "pasujem" a tým prenechávate ťah súperovi. Po dvoch za sebou následujúcich pasoch hra končí. Kamene, ktoré hráč nie je schopný zachrániť voláme mŕtve kamene a po dohode so súperom ich na konci hry odstránime z dosky. Ak sa nedohodnete, pokračujete v hre, kým si jeden z vás neobháji svoje kamene, pričom hráč, ktorý prvý pasoval, začína. Každý si spočíta svoje územie. Keďže čierny mal výhodu prvého ťahu, obyčajne si biely pripočítava 5,5 bodu "komi" ku svojmu územiu ako kompenzáciu. Hráč s väčším počtom bodov vyhráva.

niekoľko rád po zvládnutí základov hry:

Definície:

n x n go doska:

pravouhlá mriežka skladajúca sa z n x n rovnobežných čiar priesečník: kameň: hrací prvok čiernej alebo bielej farby, počet kameňov každej farby by mala byť polovica počtu priečníkov na go doske ťah: akcia, hráč si vyberie jednu z troch možností
 
 • hráč položí kameň na voľný priesečník, potom vyberie všetky skupiny obsadených priesečníkov ak aspoň jeden susedný priesečník nie je prázdny, pričom najskôr vyberie súperové kamene, ktoré si odloží ako zajatcov, potom vlastné, na konci ťahu sa nesmie zopakovať rozmiestnenie kameňov žiadneho predchádzajúceho ťahu
 • hráč zahlási pas a postúpi ťah súperovy
 • hráč zahlási rezignáciu, hra okamžite končí a druhý hráč sa stáva víťazom, rezignáciu môže vyjadriť položením dvoch kameňov na voľné priesečníky
 • územie: hráča je každý priesečník obsadený vlastným kameňom a každá skupina prázdnych priesečníkov ktorých všetky susedné priesečníky sú obsadené vlastnými kameňmi Pravidlá hry:

  Pravidlo o začiatku:

  Go hrajú dvaja hráči. Jeden hrá čiernymi a druhý bielymi kameňmi. Hra začína ťahom čierneho na go doske s prázdnymi priesečníkmi. Pravidlo o ťahaní: Hráči striedavo robia ťahy. Ak hráč nie je schopný ťahať, alebo jeho ťah je ilegálny, ťah je považovaný za pas. Pravidlo o konci: Hra končí dvoma nasledujúcimi pasmi. Hráči odstránia z dosky súperové kamene k vlastným zajatcom, ktoré súper nie je schopný udržať na doske. Ak sú niektoré priesečníky sporné, hráči pokračujú pravidlom o ťahaní v poradí ako pasovali.

  Vyhráva hráč, ktorý obsadil väčšie územie, inak hra končí remízou.

  Rady ako hru hrať:

  toto sú niektoré rady, ktoré pomáhajú zlepšiť pôžitok z hry, v prípade, že sa vám hodia

  Komi:

  počet bodov dohodnutých na začiatku hry, ktoré si biely hráč pripočíta k územiu ako kompenzáciu výhody prvého ťahu čierneho, obyčajne 5,5 alebo 7,5 bodu Handicapová hra: silnejší hráč hrá s bielymi kameňmi a dáva slabšiemu hráčovi n-kameňov handicap tak, že prvých n-1 ťahov pasuje, hrá sa bez komi, s vhodným handicapom sa môžu naplno rozvíjať schopnosti slabšieho aj silnejšieho hráča Čas: hrá sa s hodinami pre go alebo šach, hráči sa na začiatku dohodnú na dvoch časoch, základný čas - koľko minút má každý hráč na partiu a prídavný čas (byo yomi) – koľko minút alebo sekúnd má hráč na určitý počet ťahov po vyčerpaní základného času (napríklad základný čas je 30 minút, po vyčerpaní musí hráč urobiť 25 ťahov za 10 minút), ak hráč prekročí doplnkový čas, prehráva partiu Výber farby kameňov: starší hráč si vezme do ruky určitý počet bielych kameňov, mladší hráč si vezme párny alebo nepárny počet čiernych kameňov. Ak mladší hráč uhádol párnosť bielych kameňov, vyberá si farbu, inak si farbu vyberá starší hráč Etiketa: Varianty:

  toto sú vpodstate novozélandské pravidlá, ktoré sú veľmi elegantné, logické a jednoduché obohatené o niektoré rady ako hru hrať, vychádzajúce z ingových SST a čínskych pravidiel. Vo svete sú najrozšírenejšie japonské (Japonsko, Kórea, Európa), čínske (Čína, Taiwan, Hong Kong, Singapur) a ingové SST (Taiwan) pravidlá, uvádzam najpodstatnejšie rozdiely:

  Čínske pravidlá:

  Japonské pravidlá: SST (Ingové) pravidlá: Wei Qi Shi Jue:
  10 tajomstiev úspechu GO
  (napísal Ji Xin Wang pred 1300 rokmi, dynastia Tang) Záver:

  Je veľmi ťažké napísať také pravidlá, ktoré by boli stručné, ľahko pochopiteľné pre každého, logické, bez (narastajúceho počtu) výnimiek a estetické - aby nerušili pôžitok z hry. Druhým problémom je formulácia pravidiel. V súčasnosti sa vo svete hrá podľa niekoľkých sád pravidiel, ktoré vychádzajú buď z čínkych alebo japonských pravidiel. Každé pravidlá majú svoje výhody a nevýhody. Napriek tomu že vo svete sú najrozšírenejšie japonské pravidlá, tendencie postupne smerujú k čínskym pravidlám. Turnajové pravidlá by mali byť ešte podrobnejšie. Ak sa vám tieto pravidlá zdajú nelogické, alebo sa vám nepáčia, napíšte mi prosím prečo.

  Kornel Kabele,
  nelo@message.sk
  Júl 1999